گزارش اجماع تحلیلگران

برآیند نظر تحلیلگران حرفه ای بازار در خصوص سودآوری 82 شرکت بورسی

1398/04/24

درباره ما

گزارش اجماع (Consensus Report) یکی از گزارش های مهم تحلیلی در بازارهای بورس دنیاست که برآیند نظرات مجموعه قابل توجهی از تحلیلگران بازار را برای عموم مردم ارائه می نماید. گزارش اجماع تحلیلگران ایران برآیند نظرات تحلیلگران منتخب بازار سرمایه ایران (لینک به صفحه مشارکت کنندگان) در مورد شاخص های کلان مؤثر بر عملکرد شرکت ها و همین طور شاخص های اصلی عملکرد 56 شرکت بزرگ بورسی را تجمیع و برای عموم مردم منتشر می کند.

  • دستیابی به قضاوت بی‌طرفانه و به‌روز درباره سودآوری و سایر شاخص های عملکردی شرکت ها
  • مستندسازی انتظارات بازار در حوزه عملکرد شرکت ها و بهبود فرآیند ارزشگذاری
  • ایجاد حس اعتماد برای سرمایه‌گذاران
  • ارتقاء حرفه تحلیلگری

بازه های زمانی انتشار

در دنیا گزارش ها در بازه های زمانی کوتاه و حتی روزانه به روز می شوند. گزارش اجماع تحلیلگران ایران هم اکنون هر فصل دو بار به روز می شود و طبق برنامه می باید هر فصل طی یک جلسه مورد بررسی قرار گیرد.

مؤسس و مدیر اجرایی

شرکت مدیریت سرمایه کیان

لیست مشارکت کنندگان

تامین سرمایه امید
تامین سرمایه تمدن
تامین سرمایه مسکن
سرمایه گذاری توسعه نور دنا
کارگزاری خبرگان سهام
گروه توسعه اقتصادی رستا
کارگزاری رفاه
سرمایه گذاری سامان مجد
سرمایه گذاری ملی
کارگزاری صبا تامین
سرمایه گذاری گوهران امید
کارگزاری مبین سرمایه
مدیریت توسعه صبا
کارگزاری مفید
سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
سرمایه گذاری هامون شمال
مشاوره سرمایه گذاری هدف حافظ
سرمایه گذاری ارشک
تامین سرمایه سپهر
مدیریت سرمایه کیان
اعتضاد غدیر
سرمایه گذاری ایرانیان
سرمایه گذاری آتی نگر
کارگزاری آگاه
کارگزاری بهگزین
کارگزاری بورسیران
بیمه ایران
کارگزاری بانک پاسارگاد
مدبران اقتصاد
دنیای اقتصاد
سرمایه گزاری صنعت و معدن
صندوق عشایر
کارگزاری فیروزه آسیا
تامین سرمایه کاردان
بازنشستگی کارکنان بانک ها
کارگزاری تامین سرمایه نوین
کارگزاری کشاورزی
گروه مالی بانک مسکن
مدبران هما